Dokument

Möteshandlingar exklusive verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse

Innehåller: Dagordning, prel. röstlängd, motioner med unionsstyrelsens yttrande, propositioner och valnämndens förslag med information.

Dessa handlingar kompletterades med budgetkommentarer 2021-03-01

Moteshandlingar-Batriksdagen-2021-1.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.