Dokument

US protokoll 2019-06

Protokoll från Unionsstyrelsens möte nr. 6 2019 som genomfördes 2019-05-07 på SBUs kansli.

Protokollet är justerat via e-post.

protokoll-us6-2019.pdf