US Protokoll 2019-12

Protokoll från Unionsstyrelsens möte 2019-12 som genomfördes 2019-12-05 på SBU:s kansli.

Protokollet har uppdaterats med komplettering av saknad bilaga  2020-01-07.

2019-12-us-epostjusterat.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
jan 7, 2020