Dokument

Sjösäkerhetsrådet 2018

55 % av dödsolyckorna i samband med båtliv var alkoholrelaterade 2018 och ökat antal personskador i båtlivet förväntas rapporteras i och med ny lagändring 2019. Detta och mycket mer kan du hitta i Sjösäkerhetsrådets årsrapport för 2018. .

sjoxxsaxxkerhetsraxxdets-axxrsrapport-20180507.pdf