Dokument

Integritetspolicy för båtklubb - mall

Mall att använda för att utforma en integritetspolicy för båtklubb. MS Word utan redigeringsskydd, ändra efter eget behov.

mall-for-integritetspolicy-batklubb.docx