Dokument

2021-09-Fritidsbåtsorganisationernas yttrande gällande vindkraftparken Dyning

Fritidsbåtsorganisationernas yttrande gällande vindkraftparken Dyning

Båtlivets organisationer Svenska Seglarförbundet (SSF), Svenska Kryssarklubben (SXK) och Svenska Båtunionen (SBU) har  lämnat synpunkter under samrådet för vindkraftparken Dyning.

2021_yttrande_dyning_slutlig.pdf