Dokument

Anteckningar Kopparsymposium 2019

Här finner du en sammanställning som utgör dokumentationen från symposiet 2019. Den består av några korta inledande texter samt sammanställningar av de olika presentatörernas bilder. I presentationerna finns hänvisningar till relevant litteratur. Det finns ingen separat referenslista, men en mer omfattande litteraturlista kan komma senare om behov finns.

sammanfattningar-sbu-och-sxk-kopparsymposium-190201.pdf