Dokument

Presentation vid webbinarium 2023-12-05 för kommunala tillsynshandläggare

Webbinariet behandlade Avfallsmottagningsförordningen och dess krav på att alla fritidsbåtshamnar med fler än 25 båtplatser ska ha en av kommunen godkänd avfallshanteringsplan. Peter Karlsson, Svenska Båtunionen och Lina Petersson, Sakkunnig på Transportstyrelsen gick igenom regelverket och gav råd för bedömning av hamnverksamhet och avfallshanteringsplaner.

2023_webbinarium_avfallshanteringsplaner_for-kommuner.pdf