Dokument

Kriterier för ansökan av bidrag ur fonden Svenska Sjömedel

Unionsstyrelsens stadgar för ansökan av bidrag från de s.k. Svenska Sjö-medlen. Ansökningsblankett hittar du här.

SBU-fond-stadgar-2020-02-26.pdf