Stora Båtklubbsdagen Ost/Väst

Svenska Båtunionen anordnar varje år “Stora Båtklubbsdagen” på flera orter. Under dagen anordnas föreläsningar och diskussioner som behandlar viktiga ämnen i båtklubbsarbetet runt om i landet på teman som båtmiljö, juridik och sjösäkerhet.

Dagordningen för dessa tema-dagar varierar från år till år för att ständigt vara aktuella och intressanta för deltagarna under dagarna. Detta är ett tillfälle för utbildning, information och möjligheter för båtklubbar, styrelse, kansli och båtförbund att träffas och nätverka med varandra.

Stora Båtklubbsdagen sker i februari i Göteborg och mars i Stockholm i samband med Båtmässan Göteborg och Allt för sjön.