Medlemssystemet BAS

Bas är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för alla som är en del av Svenska Båtunionen. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, besiktningsmännen, SBU-funktionärer, alla har sin del i BAS.

BAS består av flera olika funktioner som används i olika syften. BAS-K är ett administrativt stöd för båtklubbar, BAS-M är ett medlemsregister, BAS-F är ett administrativt stöd för båtförbunden och BAS-B är säkerhetsbesiktningens register. Backup av BAS görs varje dygn. Backup och loggar sparas i arkiv. Blir något fel förlorar man maximalt ett dygns arbete. Samtidigt kan du återställa fel som upptäckts långt efter de inträffade.

BAS för Båtklubben och medlemmar
I BAS-K kan klubben bland annat hantera sin hamn och sitt varv(båtplatser och ägare), schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning eller sjö- och torrsättning) samt avisera och registrera avgiftsinbetalningar. I BAS-K kan du även finna information om vem som är ansvarig inom olika områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer, styrelse osv. BAS-K är ett verktyg som är utformat för endast båtklubben och andra delar av SBU har inte åtkomst till detta.

BAS-M används för medlemshantering och registrering. Till skillnad från BAS-K kan medlemsinformation i BAS-M nås från andra delar av organisationen, till exempel av statistiska skäl eller för att få kontakt med en enskild medlem.

För att komma igång med BAS-K rekommenderas kontakt med närmsta BAS-coach, du hittar en förteckning här.

Svenska Båtunionen erbjuder en introduktionskurs i Båtunionens Administrationssystem för båtklubbar (BAS-K) som hålls vid ett par tillfällen per år. Kurstillfällena är rörliga och uppkommer efter behov. När ett kurstillfälle planeras in läggs information upp både på SBU:s hemsida och meddelas båtklubben via BAS.