Ekonomi

I samarbete med Swedbank kan ni som båtklubb få hjälp att på ett enkelt och effektivt sätt hantera klubbens ekonomi. Erbjudandet innebär ett så kallat ”Båtklubbspaket” och innefattas av två delar.

  • Hantering av ekonomi –  Erbjudandet innefattar möjligheter till bankkonto, gemensamt bankkort, kundservice via telefon etc.
  • Båtklubbslån – Båtklubben har möjlighet att låna avseende investeringar för båtklubben för till exempel utbyggnader, nya bryggor eller upptagning- och sjösättningsanordningar.- Vid intresse av båtklubbslån har Svenska Båtunionen tagit fram en checklista för hur ni går tillväga när ni vill ansöka om ett lån.


Båtklubbspaketet

Här hittar du information om erbjudandet för administrering och hantering av båtklubbens ekonomi.
Båtklubbspaketet.

Båtklubbslån

Här hittar du information om avtalet gällande båtklubbslån.
Båtklubbslån.

Båtklubbslån – Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor om båtklubbslånet och hur det går till. Detta är bra att läsa vid tankar om att ta ett båtklubbslån.
Frågor och svar om båtklubbslån.

Checklista

Här hittar du checklistan för vad som behöver göras när båtklubben vill ta lån(utöver att ni behöver fylla i en ansökan till Swedbank).
Checklista.