Ekonomi

I samarbete med Swedbank kan ni som båtklubb få hjälp att på ett enkelt och effektivt sätt hantera klubbens ekonomi. Erbjudandet innebär ett så kallat ”Båtklubbspaket” och innefattas av två delar.

  • Hantering av ekonomi –  Erbjudandet innefattar möjligheter till bankkonto, gemensamt bankkort, kundservice via telefon etc.
  • Båtklubbslån – Båtklubben har möjlighet att låna avseende investeringar för båtklubben för till exempel utbyggnader, nya bryggor eller upptagning- och sjösättningsanordningar.- Vid intresse av båtklubbslån har Svenska Båtunionen tagit fram en checklista för hur ni går tillväga när ni vill ansöka om ett lån.
    Ansökan om båtklubbslån skickas i original till:Svenska Båtunionen
    Att: Cecilia Obitz
    Af Pontins väg 6
    115 21 Stockholm

Checklista och investeringskalkyl för er ansökan om båtklubbslån

Här hittar du checklistan för vad som behöver göras när båtklubben vill ta lån:
Checklista

Investeringskalkyl

Våra övriga tjänster och erbjudanden:

Båtklubbspaketet

Här hittar du information om erbjudandet för administrering och hantering av båtklubbens ekonomi.
Båtklubbspaketet.

Båtklubbslån

Här hittar du information om  och ansökan för båtklubbslån.
Båtklubbslån.

Båtklubbslån – Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor om båtklubbslånet och hur det går till. Detta är bra att läsa vom er båtklubb funderar på att ta ett båtklubbslån.

Frågor och svar om båtklubbslån.

Bidrag ur SBUs fond Svenska Sjö-medel

Här hittar du information inom vilka områden din klubb kan söka bidrag för ur SBUs fond Svenska Sjö-medel. Bidrag kan sökas för alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet, dock inte för löpande verksamhet. Läs mer här.