Egenkontroll av fritidsbåt

Svenska Båtunionen har tagit fram ett formulär att följa för att se till att du har säkrat din båt ordentligt. Formuläret innefattar kontroll av motor, skrov, elsystem, bränslesystem etc. Deltar du i SBU:s egenkontrollprogram får du även en mer förmånlig försäkring. Bilagan för egenkontroll av fritidsbåt hittar du här.