Medlemsförmåner

Denna sida är under uppbyggnad. Nedan ser du de medlemsförmåner som finns idag, under våren kommer du att kunna läsa mer om erbjudanden under menyn till vänster. Har du frågor kring medlemsförmåner idag välkomnas du att kontakta Peter Karlsson, verksamhetschef  SBU Kansli, på: peter@batunionen.com
+468 – 545 859 61

BAS
SBU:S medlems- och administrationsregister för båtklubben. Läs mer om systemet här

Båtklubbssupporten
Svenska Båtunionen erbjuder support för frågor rörande båtliv, sjösäkerhet och båtmiljö. För att komma i kontakt med oss når du oss lättast på  info@batunionen.com eller 08-545 859 60

Båtskolan
Material för barn- och ungdomsverksamhet i jollesegling
Beställ här

Coboats
App mot stöld, brand och inbrott i båtklubben
http://coboats.se/

Egenkontroll båt
Formulär att fylla i för egenkontroll av din båt. Deltar du i SBU:s egenkontrollprogram får du en mer förmånlig försäkring. Ladda ner här

Hamnboken
Praktisk bok till SBU:s medlemmar för hur man bäst utformar och sköter en hamn.
http://batunionen.se/dokument/42895/

Hempel
Giftfri silikonbaserad bottenfärg
http://www.hempelyacht.se/

Ikaros
Hamnutrustning för båtklubben
http://www.ikaros.net/

Internationella Certifikat
Ett intyg vid segling utomlands som Svenska Båtunionen utfärdar till privatpersoner. Mer information hittar du här. 

Juridisk Support
Att kontakta när klubbens styrelse behöver juridisk hjälp i sitt styrelsearbete. För juridiska frågor, kontakta info@batunionen.com eller ring oss på 08-545 859 60.

Ledkungen
Energisnåla ledlampor till båten Se sortimentet här

Marinarmatur
Titta på belysning för båten här

 

Kameraövervakning för båtklubbar
http://www.secits.se

Securmark
Stöldmärkning av motorer i båtklubben
https://www.securmark.se/

Poly Produkter AB

Leverar tågvirke och tillbehör till hamnen och båtklubbens båtar.

Läs om Poly Produkters erbjudnaden här.

www.poly.se

Shore Safety
Utrustning för vattenlivräddning
http://www.shoresafety.se/

Staples
Förbrukningsmaterial till båtklubben. Se sortimentet här

Svenska Sjö
Båtklubbsförsäkringar
https://svenskasjo.se/

Tidningen Båtliv

Europas största båttidning och medlemstidning för SBU
http://www.batliv.se/