PantherMedia 3276789

Medlemsförmåner

Denna sida är under uppbyggnad. Nedan ser du de förmåner som finns idag, under våren kan du även läsa mer om dem här. Har du frågor kring medlemsförmåner idag välkomnas du att ringa SBU:s kansli på +46- 8-545 859 60

Svenska Sjö
Båtklubbsförsäkringar
https://svenskasjo.se/

BAS
SBU:S medlems- och administrationsregister för båtklubben

Coboats
App mot stöld, brand och inbrott i båtklubben
http://coboats.se/

Secits
Kameraövervakning för båtklubbar
http://www.secits.se

Securmark
Stöldmärkning av motorer i båtklubben
https://www.securmark.se/

Hempel
Giftfri silikonbaserad bottenfärg
http://www.hempelyacht.se/

Ikaros
Hamnutrustning för båtklubben
http://www.ikaros.net/

Juridisk Support
Att kontakta när klubbens styrelse behöver juridisk hjälp i sitt styrelsearbete. För juridiska frågor, kontakta info@batunionen.com eller ring oss på 08-545 859 60.

Tidningen Båtliv
Europas största båttidning och medlemstidning för SBU
http://www.batliv.se/

Båtklubbslån Swedbank
När klubben behöver förmånliga lån för klubbens räkning.
För mer information, kontakta Cecilia Obitz på Svenska Båtunionen.
E-post cecilia@batunionen.com
Telefon +468 – 545 859 63

Båtskolan
Material för barn- och ungdomsverksamhet i jollesegling
Beställ här

Internationella Certifikat
Ett intyg vid segling utomlands som Svenska Båtunionen utfärdar till privatpersoner. Mer information hittar du här. 

Hamnboken
Praktisk bok till SBU:s medlemmar för hur man bäst utformar och sköter en hamn.
http://batunionen.se/dokument/42895/

Egenkontroll
Formulär att fylla i för egenkontroll av din båt. Deltar du i SBU:s egenkontrollprogram får du en mer förmånlig försäkring. Ladda ner här

Båtklubbssupporten
Svenska Båtunionen erbjuder support för frågor rörande båtliv, sjösäkerhet och båtmiljö. För att komma i kontakt med oss når du oss lättast på  
info@batunionen.com eller 08-545 859 60