Båtar vid brygga.

GDPR – Att hantera personuppgifter

I maj 2018 trädde General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. På svenska brukar vi säga Allmänna Dataskyddsförordningen eller bara Dataskyddsförordningen. Detta är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. GDPR är mer omfattande och innehåller mer kännbara viten vid brott mot förordningen än PUL. 

Vi arbetar med frågan i två plan:

  • Stöd till våra medlemsorganisationer, båtförbund och båtklubbar, gällande hur de skall leva upp till GDPR
  • Svenska Båtunionens interna GDPR-arbete som syftar till att Svenska Båtunionen skall behandla personuppgifter korrekt.

Under hösten 2018 kommer vi att starta utbildningsverksamhet som vänder sig till båtklubbsfunktionärer. Utbildningen vänder sig till klubb- eller förbundsstyrelse och till personer som behandlar personuppgifter för klubb eller förbunds räkning. Styrelsen ansvarar för föreningens/förbundets verksamhet i sin helhet, vilket innebär att man även är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten.

Är du klubbfunktionär och intresserad av att lära dig mer om GDPR? Kontakta det regionala båtförbund klubben är anslutet till och lämna önskemål om att de ordnar utbildning. De regionala båtförbunden har erbjudande från Svenska Båtunionen om fullt stöd för detta, båtförbundet behöver bara ordna lokal.
Utbildningen genomförs under ett tre timmar långt pass med föredrag, frågor och svar.

Utbildningens omfattning:

  • Vad är GDPR?
  • Förstå GDPR – begrepp och förklaringar
  • Principer för behandling av personuppgifter
  • Registrerade personers rättigheter
  • Vad bör klubben göra?

vår GDPR-site finns aktuellt kursmaterial, mallar och exempel samt vanliga frågor och svar (FAQ)