Internationellt certifikat

Om certifikatet

Ska du åka båt utomlands måste du ha ett ”Internationellt Certifikat”. Det hjälper dig om något skulle hända eller för att hyra båt etc.

Som medlem i Svenska Båtunionen betalar du halva priset på ett internationellt certifikat mot om du har båt i en marina/ i en båtklubb som ej är ansluten till SBU.

Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Båtunionen behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar. SBU utfärdar endast internationella certifikat till privatpersoner.

Ansökningsförfarande

Du kan själv ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten här

Ansökningsblanketten fylls i och skickas till oss tillsammans med en kopia på köpehandling eller dokument som visar att du haft båten registrerad i båtklubb (ansluten till SBU) i minst två år.

Det ska klart och tydligt framgå av köpehandlingen att du är ägare till båten och att båten är till fullo betald.

Certifikatet gäller i två år från utfärdandedatum och vid förnyelse skall certifikatets nummer uppges samt ägarens och båtens namn.

 

Avgift:

Ett nytt certifikat kostar 500 kronor som SBU-ansluten båtklubbsmedlem  (1000 kr för övriga).

Ett förnyat certifikat kostar 300 kronor som SBU-ansluten båtklubbsmedlem (750 kr för övriga).

I samband med att du skickar ansökan betalar du in avgiften på SBU bankgiro 810-4515.

 

Leverenstid

Under sommaren (juni – augusti) är bemanningen på Svenska Båtunionens kansli låg och leveranstiden kan bli upp till fyra veckor.