BAS-utbildningar för båtklubbar

Utbildning för att använda medlems- och verksamhetssystemet BAS ordnas på olika sätt. I kalendern annonseras en del utbildningar. Hittar du inget i kalendern som passar dig, kontakta BAS-coach.

Vad är en BAS-coach?

En BAS-coach är en person med uppdrag att svara för BAS i en region. Det är ett ideellt uppdrag. SBUs BAS-kommitté tillsätter BAS-coach efter prövning. Svenska Båtunionen utbildar och fortbildar BAS-coacherna.

BAS-coachens uppdrag:

  • att hjälpa klubbar i användningen av BAS-K genom guidning och utbildning.
  • att ha ett helhetsgrepp om BAS-användarna inom regionen och arbeta för att tillmötesgå deras behov av stöd och utbildning.
  • att efter förmåga delta i användarsupport.
  • att utgöra kommunikationslänk mellan Svenska Båtunionens centrala BAS-organisation (BAS-kommittén och BAS produktansvarig) och användare inom båtklubbar och båtförbund.
  • att anordna/genomföra användarutbildningar i BAS-K och BAS-F inom regionen.

Kalender

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår