BAS-utbildningar för båtklubbar

Utbildning för att använda medlems- och verksamhetssystemet BAS ordnas på olika sätt. I kalendern annonseras en del utbildningar. Hittar du inget i kalendern som passar dig, kontakta BAS-coach.

Vad är en BAS-coach?

En BAS-coach är en person med uppdrag att svara för BAS i en region. Det är ett ideellt uppdrag. SBUs BAS-kommitté tillsätter BAS-coach efter prövning. Svenska Båtunionen utbildar och fortbildar BAS-coacherna.

BAS-coachens uppdrag:

  • att hjälpa klubbar i användningen av BAS-K genom guidning och utbildning.
  • att ha ett helhetsgrepp om BAS-användarna inom regionen och arbeta för att tillmötesgå deras behov av stöd och utbildning.
  • att efter förmåga delta i användarsupport.
  • att utgöra kommunikationslänk mellan Svenska Båtunionens centrala BAS-organisation (BAS-kommittén och BAS produktansvarig) och användare inom båtklubbar och båtförbund.
  • att anordna/genomföra användarutbildningar i BAS-K och BAS-F inom regionen.

Kalender

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.