Styrelseutbildning

Här hittar du svar på frågor som rör styrelsearbetet, allt från vad ett arbetsutskott är till hur man hanterar ärenden.