Egen säkerhetskontroll

De viktigaste stegen i en egenkontroll, men inte alla

Här har vi samlat många av de punkter som är viktiga att kontrollera på olika typer av båtar. Alla kontrollpunkter finns så klart inte på alla båtar, samtidigt finns det säkert kontrollpunkter som tillkommer på vissa båttyper, men som saknas här. Är du ovan eller osäker finnas det alltid vänliga kamrater att fråga på båtklubben eller i hamnen, eller tag kontakt med Sjösäkerhetskommittén på sakerhet@batunionen.se med dina frågor om säker båt!

Egen säkerhetskontroll är framtagen av

Stellan Stark, Herbert Grill, Roland Nyqvist, Jonas Ekblad och Krister Storm. Hans Öhlund, Per Ingberg och Carl Zeidlitz har varit behjälpliga med råd och dåd. Särskilt tack vill vi rikta till Seldén Mast, BRP Sverige och Ekens Naval AB.

Egen säkerhetskontroll har uppdaterats och ny versioner publicerades 2024-03-20. Revideringen av protokollen har utförts av en projektgrupp bestående av Stellan Stark, Herbert Grill, Jonas Ekbladh, Krister Storm och Hans Öhlund. Erika lilja har varit behjälplig med text, bild och uppdatering i verktyget.