Segelbåt inte avsedd för övernattning

Mindre segelbåt, inte är avsedd för övernattning.

Ladda ner säkerhetskontroll som PDF
 • Kontrollera varje båttur
 • Kontrollera månatligen
 • Kontrollera årligen
  1. Är båten tät och fri från vatten
   1. På land - skrovets utsida - segelbåt
    Kontrollera att skrovet är fritt från allvarligare skador. På kortkölade båtar är skrovet närmast för om och akter om kölen känsligt för skador vid grundstötningar.
   2. På land - fogen skrov - köl - barlast
    Kan se skrovlig ut. Vanligtvis mest ett estetiskt problem.
   3. På land - dyvika/bottenplugg/länspluggar (om sådan finns)
    Kontrollera att de(n) sitter fast innan sjösättning. Dyvikan kan vara sliten eller sprucken. Vissa har en packning som bör kontrolleras årligen. Byts vid behov.
   4. På land - Kontrollera att bordgenomföringar är täta (om sådana finns)
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar), slangar och självlänsar. På utsidan - skrapa bort bottenfärg och beväxning, kontrollera att där inte syns tecken på korrosion, sprickor, rost eller springor mellan skrovgenomföringens fläns och skrov. Om ventiler varit stängda under vintern finns risk att de frusit sönder och spruckit. På insidan - kontrollera att skrovgenomföringen sitter fast, inte har korrosionsangrepp eller visar spår av läckage. Kontrollera att slangar inte har sprickor eller är nötta samt att vredet sitter fast och inte är rostigt. Tunna spiralburna plastslangar är olämpliga. Slangar ska, enligt gällande regelverk, under eller nära vattenlinjen vara fästa mot skrovgenomföringen med dubbla slangklämmor i rostfritt stål och vara vända åt vart sitt håll. Ventilen ska ”motioneras” så den går lätt att öppna/stänga.
   5. På land - självlänsande sittbrunn (om sådan finns)
    Fungerar avrinningen? Sitter eventuella slangar fast ordentligt? På båtar där självlänsen mynnar under vattenytan ska avstängningsventil alltid finnas. Går den att öppna lätt och är den tät när den är stängd?
   6. På land - länspump(ar)
    Kontrollera att slangarna är hela och i gott skick, att det inte finns sprickor i den manuella länspumpens gummimembran, att sugslangen är försedd med sil där den suger i kölsvinet och att silen inte är igensatt. Kontrollera att den manuella länspumpens handtag sitter lätt åtkomligt och passar bra i pumpens uttag. Kontrollera att elektrisk länspump fungerar.
   7. I sjön - centerbordstrumma
    Kontrollera tätheten och centerbordets upphängning.
   8. I sjön - kölbultarna
    Kontrollera att det inte läcker vid kölbultarna/centerbordstrumman.
   9. I sjön - Kontrollera att bordgenomföringar är täta (om sådan finns)
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar), slangar och självlänsar. Kontrollera att det inte finns tecken på läckage vid skrovgenomföringen och att det är torrt vid genomföringens flänsmutter, ventilens gängor och slanganslutningar. Ventilen ska ”motioneras” ibland så den går lätt att öppna/stänga.
   10. I sjön - lyft alla durkar
    Kontrollera att det inte finns vatten under durkarna eller kölsvin. Se till att det är rent och torrt i kölsvin/motorrum för att snabbt upptäcka läckor.
  2. Flytsäkerhet
   1. Vid båt med flyttankar
    Kontrollera att de är intakta och sitter fast ordentligt.
  3. Säkerhetsutrustning
   1. Ankare
    Det finns en rad olika typer av ankare i olika storlekar och för olika bottenförhållanden. Anpassa efter din båts storlek och ankringsdjup. Kontrollera linans/kättingens skick och att schacklar är väl åtdragna och säkrade. Om du har ankarspel av något slag ha för vana att ha slutänden på tampen fastgjord i båten.
   2. Reservankare/drivankare
    Rekommenderas att det finns ombord och är åtkomligt.
   3. Badstege/räddningsstege
    Minst 560 mm under vattenlinjen. Kontrollera att du verkligen klarar av klättra upp och att du kan fälla ner den när du ligger i vattnet.
   4. Linor för bogsering och liknande
    Anpassas efter båtens storlek. Kontrollera att linorna är lätt åtkomliga och inte är trassliga.
   5. Brandfilt
    Kontrollera att den finns i fodralet, är hel och att du vet var den finns när du behöver den.
   6. Brandsläckare
    Kontrollera att manometern står på grönt, slangen är hel, plomberingen är intakt samt datum för senaste kontrollen eller utgångsdatum. Vänd på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Har båten litiumbatterier ombord krävs speciella brandsläckare. Kontrollera ditt försäkringsbolags krav.
   7. Båtshake/bojfångare
    Kontrollera att krok och dylikt sitter fast, extra viktigt med båtshakar i teleskoputförande.
   8. CE-märkning/blå skylten
    Anger bland annat max antal personer ombord, max last och max motorstyrka.
   9. Fendrar
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens storlek).
   10. Flytvästar eller flytplagg
    Ska alltid finnas och användas av samtliga ombord. Flytvästar ska vara CE-märkta. Använd grenband om sådant finns. Serva upplåsbara modeller enligt tillverkarens rekommendation.
   11. Förtöjningslinor
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens vikt). Ryckdämpare bör finnas, kontrollera skicket på dessa, byt vid behov.
   12. Kastlina/räddningslina
    Kontrollera att den är hel och ser okej ut. OBS En flytande lina, som det ska vara, bryts lätt ned av solljus. Endast ljusskyddad del får sticka ut ur kastpåsen. Träna på att använda linan ibland.
   13. Knapar
    Kontrollera att de sitter fast.
   14. Lanternor
    Kontrollera att de fungerar och är rätt monterade. Läs på om vad som gäller för din båt på transportstyrelsen.se. Får inte blända rorsman, kontrolleras i mörker. Extra glödlampa/ledlampa rekommenderas.
   15. Motorrumsfläkt (om båt med bensindriven inombordsmotor)
    Viktigt för att ventilera ut bensinångor och minska explosionsrisk. Kontrollera att den fungerar. Körs minst 2 minuter före start och alltid vid tankning.
   16. Mantåg, stöttor, pulpit och grabbräcken. Mantågsnät med hänsyn till småbarn och sällskapsdjur
    Kontrollerar infästningar i däck, att vajrar är hela och oskadade samt att mantåg som är öppningsbara går att öppna.
   17. Säker ombord- och ilandstigning - segelbåt
    Viktigt med bra halkskydd och handtag. Pulpit och stävstege. Bra skor minskar risken för att halka.
   18. Reservpaddel
    Rekommenderas och ska vara fäst med karbinhake/lina.
   19. Reservdunk
    Kontrollera att den är lämpligt placerad, surrad och fylld med rätt bränsle.
   20. Signalhorn/tuta
    Kontrollera att det fungerar. Finns även handhållna.
   21. Sjökort
    Kontrollera att det är aktuellt för planerad färdväg.
   22. Stävögla/låsbygel
    Kontrollera att de sitter fast, är hela och funktionella.
   23. Hinkar
    med lina, rekommenderas, bra att ösa med, släcka eld eller för andra uppkomna behov och situationer.
  4. Nödutrustning
   1. Förbandslåda/första hjälpen
    I vattentät påse. Kontrollera innehållet och senaste förbrukningsdatum.
   2. Handstrålkastare/strålkastare
    Kontrollera att de fungerar.
   3. Kniv/lina/mjukt material (för att täta)/vävburen tejp/pluggar i mjukt trä
    För reparationer etc. Liggunderlagsmaterial är användbart för att göra pluggar av. Det är lätt att riva av till lämpliga storlekar utan att använda verktyg. Träpluggar i rätt dimension kan med fördel fästas med snöre intill alla genomföringar, finns då alltid till hands vid nödsituation. Lättillgängliga knivar på strategiska platser som pulpit/pushpit.
   4. Mobiltelefon
    Vattenskyddad och helst med GPS. Ladda ned SOS Alarm 112-appen och lägg in viktiga telefonnummer. Observera att 2G- och 3G näten planeras vara helt nedstängda 31 dec 2025.
   5. Nödraketer/handbloss
    Vid färder på områden med dålig mobiltäckning och öppnare vatten. Numera finns även LED nöd-/handbloss. Kontrollera senaste förbrukningsdatum. Utgångna produkter ska återlämnas till återförsäljare.
   6. Nödsändare
    PLB (Personal Locator Beacon), SPOT (Satellite Personal Tracker), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Bra att ha på öppet vatten och områden med dålig mobiltäckning. OBSERVERA att dessa måste vara korrekt registrerade för att fungera.
   7. VHF
    Bra att ha på färder på öppnare vatten. Bärbar, vattenskyddad kan vara ett bra komplement eller reservantenn till fast installerad VHF vid eventuellt mastbrott. Inför varje säsong görs funktionskontroll genom provsändning och handhavandet repeteras.
  5. Framdrivning
   1. Avgasslang/ljuddämpare segelbåt m inombordsmotor
    Kontrollera att inte vatten kan tränga in bakvägen vid segling. Avgasröret ska gå i en krök upp mot däck. Lägre delen av avgasslangen/ljuddämparen ska rymma det vatten som kan stå i systemet när motorn stängts av.
   2. Axeltätning
    Vid inombordsmotor med rak axel. Finns i olika utföranden och fabrikat. Kontrollera täthet, serva enligt tillverkarens rekommendationer.
   3. Verktyg samt brytpinne och tändstift i reserv
    Brytpinne oftast endast mindre utombordare.
   4. Bälg och täckplatta för motor med S-drev
    Kontrollera för sprickbildning. Byt enligt tillverkarens rekommendationer.
   5. Impeller
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov enligt motortillverkarens rekommendation. Ha med en i reserv vid längre turer t.ex. i öppnare farvatten. Träna på att byta innan du behöver göra det (vid inombordsmotor). Lägg reservimpellern mörkt i en tät plastpåse så att gummit inte torkar så snabbt. 
   6. Kylvatten
    När motorn startas kontrollera alltid att kylvattnet kommer som det ska.
   7. Kylvattenslang
    Med en lågt placerad motor måste kylvattnet komma in via en slang i en krök väl över vattenlinjen med vakuumventil på högsta punkten. Kolla eventuell sprickbildning i kylvattenslangar.
   8. Motor
    Serva motor enligt instruktion från motorleverantören.
   9. Motorfäste - vid utombordare
    Kontrollera motorfäste på akterspegeln.
   10. Offeranoder
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov. Kan finnas på såväl motor och axel som på roder och skrov i metall. Kan även finnas i inombordsmotors kylsystem.
   11. Olja
    I motor, backslag och drev när tillämpligt. Kontrolleras ofta.
   12. Propeller, propelleraxel
    På land – Kontrollera så att inget glapp finns och att det inte finns sprickor vid infästning av eventuell stödbock. Kontrollera att den bult som propellern är fastsatt med är säkrad och att bladen på foldingpropeller är ordentligt säkrade.
   13. Sjövattenfilter (motorkylning)
    Kontrollera och rengör regelbundet även under båtsäsongen.
  6. Styrinrättning
   1. På land - roderupphängningen
    Kontrollera att det inte är något oroande glapp i upphängningen och att alla delar är i gott skick. Kontrollera rodret höst och vår, till exempel för sprickor, frostsprängning och rost.
   2. Kompass monterad på rattpiedestal
    Kontrollera när båten ligger stilla att den inte störs när ratten vrids eller av elektronisk utrustning.
   3. Rorkult
    Gärna även rorkult i reserv (alltid om båten har rattstyrning). Testa nödstyrningen på land eller i lugna vatten, så att du vet hur den fungerar när den verkligen behövs.
   4. Styrning med vajrar
    Kontrollera att vajrarna är i gott skick och att de inte går i för tvära krökar.
  7. Elinstallation
   1. Avancerad anläggning bör kontrolleras av fackman
   2. Batterier
    Placering avskilt från bränsletank och väl fastsatta, samt placerade så att de inte dränks av måttliga mängder inträngande vatten. Inga lösa föremål som kan kortsluta polerna får finnas i samma utrymme. Kolla eventuell oxid på pooler. Gör rent och smörj in. Det bör alltid finnas åtkomlig huvudströmbrytare så att batterierna kan kopplas bort i händelse av elfel. Har båten litiumbatterier, är det viktigt att skaffa sig god kännedom om aktuell typ och följa tillverkarens rekommendationer. Litium har många fördelar, men skiljer sig mot blybatteriers underhåll, förvaring, laddning samt vid skador eller brand. Speciell laddare och ett BMS (Battery Management System) krävs samt att generator / motor är anpassade. Om batterisystemet bytts från blybatterier till litium ska arbetet ha utförts på ett fackmannamässigt med relevanta regelverk och aktuella standarder. Felaktig hantering eller installation kan skada batterierna. Laddare avsedda för litiumbatterier ska användas.
   3. Elkablar
    Ska vara i mångtrådigt utförande och dimensionerade enligt gällande regler för eldragning i båt.
   4. Säkringar i reserv
  8. Bränsleinstallation
   1. Bränslefilter
    Byt bränslefilter inför varje säsong. Vid upptäckt av beväxning gör ren tanken. Bra att ha med ett i reserv eller omkopplingsbart dubbelt bränslefilter.
   2. Bränsleslangar
    Kontrollera att de är av godkänd kvalitet och i gott skick, dragna med gummigenomföringar för undvikande av nötningsskador.
   3. Bränsletank
    Kontrollera inför varje säsong tankanslutningar, packningar och byt vid behov samt rengör tanken vid behov.
   4. Vattenavskiljare (om sådant finns)
    Kontrollera att det inte finns läckage vid filtret och dess anslutningar samt att de har bytts i enlighet med instruktioner. Tappa ut eventuellt vatten.
  9. Rigg och segel
   1. Är riggen ansatt på rätt sätt
    På nätet finns en hel del info. T.ex. "RÅD OCH TIPS - Seldén".
   2. Fallen
    Kontrollera för slitage och nedbrytning av solljus.
   3. Mastfot, genomgång av däck
    Kontrollera att mastfoten är felfri. Om masten går genom däck kontrolleras genomgången och att gummikilar hindrar masten från att röra sig i hålet. Eventuella elanslutningar kontrolleras.
   4. Mast
    Kontrollera att inga bucklor eller skador finns.
   5. Revarrangemang
    Prova årligen att reva för övnings skull och för att se att arrangemangen fungerar.
   6. Förstagsprofil och rullsystem
    Rullsystemet kontrolleras så att profilen kan vrida sig lätt. Profilen kontrolleras så att den inte är vriden eller bockad och att seglet lätt kan hissas ända till toppen. En viktig detalj i rullfocksystem är att man har rätt fallvinkel (min. 10°), dvs. att fallet leds bort från förstaget. Detta för att förhindra falltrassel som kan få förödande konsekvenser. Förstag har vridits av pga falltrassel men det kan även leda till söndervriden topprofil och ett system som inte går att hantera.
   7. Schackel
    Oskadda och säkert låsta.
   8. Segel
    Se efter slitage och ev nedbrytning av UV-ljus.
   9. Vant och stag
    En vanlig wire består av 19 trådar. När en tråd (kardel) har brustit byter man den wiren, och helst ”hela paret”. Dvs, en brusten kardel på styrbords undervant gör att man byter även babords undervant eftersom de normal sett utsatts för lika många lastväxlingar. Ofta går en kardel av alldeles i mynningen av ett pressat ändstycke och ibland separerar den och syns tydligt som en spiral utefter wiren, men ibland måste man pilla med en liten skruvmejsel på de yttre kardelerna för att brottet ska upptäckas. Vantskruvarna ska vara säkrade. Kontrollera saxsprintar och ha med reserv.
   10. Vinschar och vinschvev
    Kontrollera att de inte glappar eller går trögt. Serva enligt tillverkarens rekommendationer. Vinschvev i reserv bör finnas.