Motorbåt inte avsedd för övernattning

Öppen motorbåt, mindre hardtopp eller akterhyttsbåt, även RIB.

Ladda ner säkerhetskontroll som PDF
 • Kontrollera varje båttur
 • Kontrollera månatligen
 • Kontrollera årligen
  1. Är båten tät och fri från vatten
   1. På land - skrovets utsida
    Kontrollera att skrovet är fritt från allvarligare skador.
   2. På land - dyvika/bottenplugg/länspluggar (om sådan finns)
    Kontrollera att de(n) sitter fast innan sjösättning. Dyvikan kan vara sliten eller sprucken. Vissa har en packning som bör kontrolleras årligen. Byts vid behov.
   3. På land - Kontrollera att bordgenomföringar är täta
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar) och slangar, navigationsinstrument med kabelanslutningar samt självlänsar. På land, utsidan - kontrollera genom att skrapa bort bottenfärg och beväxning att där inte syns några tecken på korrosion, sprickor, rost eller springor mellan skrovgenomföringens fläns och skrov. Om en kulventil varit stängd under vintern finns risk att den frusit sönder och spruckit. I samband med blixtnedslag kan plastgenomföringar för navigationsinstrument blivit skadade. På land, insidan - kontrollera att skrovgenomföringen sitter fast, inte har korrosionsangrepp eller visar spår av läckage. Kontrollera att slangar inte har sprickor eller är nötta samt att vredet sitter fast och inte är rostigt. Tunna spiralburna plastslangar är olämpliga till skrovgenomföringar. Slangar ska, enligt gällande regelverk, under eller nära vattenlinjen vara fästa mot skrovgenomföringen med dubbla slangklämmor i rostfritt stål som är vända åt vart sitt håll. Ventilen ska motioneras ibland för att inte fastna samt gå lätt att öppna/stänga.
   4. På land - länspump(ar)
    Kontrollera att slangarna är hela och i gott skick, att det inte finns sprickor i den manuella länspumpens gummimembran, att sugslangen är försedd med sil där den suger i kölsvinet och att silen inte är igensatt. Kontrollera att den manuella länspumpens handtag sitter lätt åtkomligt och passar bra i pumpens uttag. Kontrollera att elektrisk länspump fungerar.
   5. På land - självlänsande sittbrunn (om sådan finns)
    Fungerar avrinningen? Sitter eventuella slangar fast ordentligt? På båtar där självlänsen mynnar under vattenytan ska avstängningsventil alltid finnas. Går den att öppna lätt och är den tät när den är stängd?
   6. På land - Akterkonan RIB
    Kontrollera skarven på akterkonan så den inte sitter lös eller har öppnat sig. Släpp ut lite luft och kläm ihop materialet vid skarvarna och kontrollera att man inte ser korden eller nätet som håller ihop materialet. Om den syns finns risk att hål uppstår. I vissa fall går detta att laga, annars behöver tuben bytas.
   7. På land - Limningen av tuberna mot skrovet RIB
    Kontrollera att limningen mellan tuberna och skrov inte uppvisar tecken på att ha släppt.
   8. På land - Sprickor i tuberna RIB
    Kontrollera att inga sprickor eller skador finns i materialet.
   9. På land - Skarvar och sammanfogningsställen RIB
    Kontrollera att tuber, alla skarvar och sammanfogningsställen ser hela ut och inte läcker. Läckage kan lokaliseras med hjälp av att badda en svamp med vatten blandat med diskmedel över tuberna. Vid läckagestället bildas luftbubblor.
   10. I sjön - kontrollera att bordgenomföringar är täta
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar) och slangar, navigationsinstrument med kabelanslutningar samt självlänsar. I sjön - kontrollera att det inte finns några tecken på läckage vid skrovgenomföringen och det är helt torrt vid genomföringens flänsmutter, ventilens gängor och slanganslutningar. Ventilen ska motioneras ibland för att inte fastna samt gå lätt att öppna/stänga.
   11. I sjön - lyft alla durkar
    Kontrollera att det inte finns vatten under durkarna eller kölsvin. Se till att det är rent och torrt i kölsvin/motorrum för att snabbt upptäcka läckor.
   12. I sjön - kontrollera tuberna RIB
    Kontrollera att inga läckage eller skador finns på tuberna.
  2. Flytsäkerhet
   1. Finns tillräckligt och fungerande flytmedel
    Om båten skulle kantra eller vattenfyllas av någon anledning är det viktigt att den ändå flyter på flyttankarna.
   2. Vid båt med flyttankar
    Kontrollera att de är intakta och sitter fast ordentligt.
  3. Säkerhetsutrustning
   1. Ankare
    Det finns en rad olika typer av ankare i olika storlekar och för olika bottenförhållanden. Anpassa efter din båts storlek och ankringsdjup. Kontrollera linans/kättingens skick och att schacklar är väl åtdragna och säkrade. Om du har ankarspel av något slag ha för vana att ha slutänden på tampen fastgjord i båten.
   2. Reservankare och drivankare
    Rekommenderas att det finns ombord och är åtkomligt.
   3. Badstege/räddningsstege
    Minst 560 mm under vattenlinjen. Kontrollera att du verkligen klarar av klättra upp och att du kan fälla ner den när du ligger i vattnet.
   4. Brandfilt
    Kontrollera att den finns i fodralet, är hel och att du vet var den finns när du behöver den.
   5. Brandsläckare
    Kontrollera att manometern står på grönt, slangen är hel, plomberingen är intakt samt datum för senaste kontrollen eller utgångsdatum. Vänd på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Kontrollera ditt försäkringsbolags krav.
   6. Båtshake/bojfångare
    Kontrollera att krok och dylikt sitter fast, extra viktigt med båtshakar i teleskoputförande.
   7. CE-märkning/blå skylten
    Anger bland annat max antal personer ombord, max last och max motorstyrka.
   8. Fendrar
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens storlek).
   9. Flytvästar eller flytplagg
    Ska alltid finnas och användas av samtliga ombord. Flytvästar ska vara CE-märkta. Använd grenband om sådant finns. Serva upplåsbara modeller enligt tillverkarens rekommendation.
   10. Framdrivning i reserv om endast en motor
    Beroende på båtens storlek bör reservmotor (aktersnurra), åror eller paddel finnas ombord. Testa funktionen.
   11. Förtöjningslinor
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens vikt). Ryckdämpare bör finnas, kontrollera skicket på dessa, byt vid behov.
   12. Grabbräcke/pulpit/relingsräcke
    Kontrollera att de sitter fast.
   13. Hinkar
    med lina, rekommenderas, bra att ösa med, släcka eld eller för andra uppkomna behov och situationer.
   14. Kastlina/räddningslina
    Kontrollera att den är hel och ser okej ut. OBS En flytande lina, som det ska vara, bryts lätt ned av solljus. Endast ljusskyddad del får sticka ut ur kastpåsen. Träna på att använda linan ibland.
   15. Knapar
    Kontrollera att de sitter fast.
   16. Lanternor
    Kontrollera att de fungerar och är rätt monterade. Läs på om vad som gäller för din båt på transportstyrelsen.se. Får inte blända rorsman, kontrolleras i mörker. Extra glödlampa/ledlampa rekommenderas.
   17. Linor för bogsering och liknande
    Anpassas efter båtens storlek. Kontrollera att linorna är lätt åtkomliga och inte är trassliga.
   18. Motorrumsfläkt (om båt med bensindriven inombordsmotor)
    Viktigt för att ventilera ut bensinångor och minska explosionsrisk. Kontrollera att den fungerar. Körs minst 2 minuter före start och alltid vid tankning.
   19. Mantåg, stöttor, pulpit och grabbräcken. Mantågsnät med hänsyn till småbarn och sällskapsdjur
    Kontrollerar infästningar i däck, att vajrar är hela och oskadade samt att mantåg som är öppningsbara går att öppna.
   20. Reservdunk
    Kontrollera att den är lämpligt placerad, surrad och fylld med rätt bränsle.
   21. Signalhorn/tuta
    Kontrollera att det fungerar. Finns även handhållna.
   22. Sjökort
    Kontrollera att det är aktuellt för planerad färdväg.
   23. Stävögla/låsbygel
    Kontrollera att de sitter fast, är hela och funktionella.
   24. Säker ombord- och ilandstigning
    Kontrollera att man kan ta sig säkert ombord/iland med tanke på halkskydd, handtag, grabbräcken och att man inte kan skada sig på vassa, utstickande detaljer på båten. Bra skor minskar risken för att halka.
  4. Nödutrustning
   1. Förbandslåda/första hjälpen
    I vattentät påse. Kontrollera innehållet och senaste förbrukningsdatum.
   2. Handstrålkastare/strålkastare
    Kontrollera att de fungerar.
   3. Kniv/lina/mjukt material (för att täta)/vävburen tejp/pluggar i mjukt trä
    För reparationer etc. Liggunderlagsmaterial är användbart för att göra pluggar av. Det är lätt att riva av till lämpliga storlekar utan att använda verktyg. Träpluggar i rätt dimension kan med fördel fästas med snöre intill alla genomföringar, finns då alltid till hands vid nödsituation. Lättillgängliga knivar på strategiska platser som pulpit/pushpit.
   4. Mobiltelefon
    Vattenskyddad och helst med GPS. Ladda ned 112-appen och lägg in viktiga telefonnr.
   5. Reparationssats och luftpump RIB
    (Reparation av svårare skador bör överlämnas till yrkesfolk). Det finns tätningsbricksats för tillfälliga reparationer om ett hål uppstått i någon tub. Det är två kupiga skivor av galvaniserad plåt som dras ihop med en skruv och vingmutter. Brickan tätar revor upp till ca 9 cm längd och hål upp till ca 6 cm i diameter. Vid limningsreparation ska alltid tillverkarens instruktioner följas. En felaktig limning förvärrar skadan.
  5. Framdrivning
   1. Avgasslang (vid inombordsmotor)
    Kontrollera att inte vatten kan tränga in bakvägen. Avgasröret ska gå i en krök upp mot däck. Lägre delen av avgasslangen/ljuddämparen ska rymma det vatten som kan stå i systemet när motorn stängts av.
   2. Axeltätning
    Vid inombordsmotor med rak axel. Finns i olika utföranden och fabrikat. Kontrollera täthet, serva enligt tillverkarens rekommendationer.
   3. Verktyg samt brytpinne och tändstift i reserv
    Brytpinne oftast endast mindre utombordare.
   4. Dödmansgrepp/säkerhetsbrytare
    Om sådan finns. Ska stoppa motorn om rorsman faller överbord. Viktigt att rorsman har den kopplad, t.ex. runt armen. Kontrollera att den fungerar. Reserv bör finnas lätt tillgängligt, så att de som är kvar ombord kan starta motorn om föraren fallit överbord.
   5. Impeller
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov enligt motortillverkarens rekommendation. Ha med en i reserv vid längre turer t.ex. i öppnare farvatten. Träna på att byta innan du behöver göra det (vid inombordsmotor). Lägg reservimpellern mörkt i en tät plastpåse så att gummit inte torkar så snabbt. 
   6. Kylvatten
    När motorn startas kontrollera alltid att kylvattnet kommer som det ska.
   7. Motor
    Serva motor enligt instruktion från motorleverantören.
   8. Motorfäste - vid utombordare
    Kontrollera motorfäste på akterspegeln.
   9. Offeranoder
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov. Kan finnas på såväl motor och axel som på roder och skrov i metall. Kan även finnas i inombordsmotors kylsystem.
   10. Sjövattenfilter (motorkylning)
    Kontrollera och rengör regelbundet även under båtsäsongen.
   11. Olja
    I motor, backslag och drev när tillämpligt. Kontrolleras ofta.
   12. Propeller, propelleraxel
    På land – Kontrollera så att inget glapp finns och att det inte finns sprickor vid infästning av eventuell stödbock. Kontrollera att den bult som propellern är fastsatt med är säkrad och att bladen på foldingpropeller är ordentligt säkrade.
   13. Åror/årklykor
    Om åror finns, kontrollera att de är hela och årklykor sitter fast.
  6. Styrinrättning
   1. Hydraulstyrning
    Kontrollera funktion och oljenivå. En extraflaska med hydraulolja är alltid bra att ha med. Undersök om du kan anordna en reservstyrning vid fel på ordinarie system.
   2. Kompass - fast monterad
    Kontrollera när båten ligger stilla att den inte störs när ratten vrids eller av elektronisk utrustning, se särskilt upp med ev. motorer till vindrutetorkare.
   3. Styr- och reglagevajrar som passerar genom motorbrunnen
    Kontrollera att genomföringarna är rimligt vattentäta.
   4. Styrning med vajrar
    Kontrollera att vajrarna är i gott skick och att de inte går i för tvära krökar.
  7. Elinstallation
   1. Batterier
    Placering avskilt från bränsletank och väl fastsatta, samt placerade så att de inte dränks av måttliga mängder inträngande vatten. Inga lösa föremål som kan kortsluta polerna får finnas i samma utrymme. Kolla eventuell oxid på pooler. Gör rent och smörj in. Det bör alltid finnas åtkomlig huvudströmbrytare så att batterierna kan kopplas bort i händelse av elfel. 
   2. Elkablar
    Ska vara i mångtrådigt utförande och dimensionerade enligt gällande regler för eldragning i båt.
   3. Säkringar i reserv
  8. Bränsleinstallation
   1. Bränslefilter
    Byt bränslefilter inför varje säsong. Vid upptäckt av beväxning gör ren tanken. Bra att ha med ett i reserv eller omkopplingsbart dubbelt bränslefilter.
   2. Bränsleslangar
    Kontrollera att de är av godkänd kvalitet och i gott skick, dragna med gummigenomföringar för undvikande av nötningsskador.
   3. Bränsletank
    Kontrollera inför varje säsong tankanslutningar, packningar och byt vid behov samt rengör tanken vid behov.
   4. Vattenavskiljare (om sådant finns)
    Kontrollera att det inte finns läckage vid filtret och dess anslutningar samt att de har bytts i enlighet med instruktioner. Tappa ut eventuellt vatten.
  Vi använder cookies

  För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.