Motorbåt avsedd för övernattning

Större motorbåt, avsedd för övernattning, även RIB.

Ladda ner säkerhetskontroll som PDF
 • Kontrollera varje båttur
 • Kontrollera månatligen
 • Kontrollera årligen
  1. Är båten tät och fri från vatten
   1. På land - skrovets utsida
    Kontrollera att skrovet är fritt från allvarligare skador.
   2. På land - dyvika/bottenplugg/länspluggar (om sådan finns)
    Kontrollera att de(n) sitter fast innan sjösättning. Dyvikan kan vara sliten eller sprucken. Vissa har en packning som bör kontrolleras årligen. Byts vid behov.
   3. På land - Kontrollera att bordgenomföringar är täta
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar) och slangar, navigationsinstrument med kabelanslutningar samt självlänsar. På land, utsidan - kontrollera genom att skrapa bort bottenfärg och beväxning att där inte syns några tecken på korrosion, sprickor, rost eller springor mellan skrovgenomföringens fläns och skrov. Om en kulventil varit stängd under vintern finns risk att den frusit sönder och spruckit. I samband med blixtnedslag kan plastgenomföringar för navigationsinstrument blivit skadade. På land, insidan - kontrollera att skrovgenomföringen sitter fast, inte har korrosionsangrepp eller visar spår av läckage. Kontrollera att slangar inte har sprickor eller är nötta samt att vredet sitter fast och inte är rostigt. Tunna spiralburna plastslangar är olämpliga till skrovgenomföringar. Slangar ska, enligt gällande regelverk, under eller nära vattenlinjen vara fästa mot skrovgenomföringen med dubbla slangklämmor i rostfritt stål som är vända åt vart sitt håll. Ventilen ska motioneras ibland för att inte fastna samt gå lätt att öppna/stänga.
   4. På land - länspump(ar)
    Kontrollera att slangarna är hela och i gott skick, att det inte finns sprickor i den manuella länspumpens gummimembran, att sugslangen är försedd med sil där den suger i kölsvinet och att silen inte är igensatt. Kontrollera att den manuella länspumpens handtag sitter lätt åtkomligt och passar bra i pumpens uttag. Kontrollera att elektrisk länspump fungerar.
   5. På land - självlänsande sittbrunn (om sådan finns)
    Fungerar avrinningen? Sitter eventuella slangar fast ordentligt? På båtar där självlänsen mynnar under vattenytan ska avstängningsventil alltid finnas. Går den att öppna lätt och är den tät när den är stängd?
   6. På land - Akterkonan RIB
    Kontrollera skarven på akterkonan så den inte sitter lös eller har öppnat sig. Släpp ut lite luft och kläm ihop materialet vid skarvarna och kontrollera att man inte ser korden eller nätet som håller ihop materialet. Om den syns finns risk att hål uppstår. I vissa fall går detta att laga, annars behöver tuben bytas.
   7. På land - Limningen av tuberna mot skrovet RIB
    Kontrollera att limningen mellan tuberna och skrov inte uppvisar tecken på att ha släppt.
   8. På land - Sprickor i tuberna RIB
    Kontrollera att inga sprickor eller skador finns i materialet.
   9. På land - Skarvar och sammanfogningsställen RIB
    Kontrollera att tuber, alla skarvar och sammanfogningsställen ser hela ut och inte läcker. Läckage kan lokaliseras med hjälp av att badda en svamp med vatten blandat med diskmedel över tuberna. Vid läckagestället bildas luftbubblor.
   10. I sjön - kontrollera att bordgenomföringar är täta
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar) och slangar, navigationsinstrument med kabelanslutningar samt självlänsar. I sjön - kontrollera att det inte finns några tecken på läckage vid skrovgenomföringen och det är helt torrt vid genomföringens flänsmutter, ventilens gängor och slanganslutningar. Ventilen ska motioneras ibland för att inte fastna samt gå lätt att öppna/stänga.
   11. I sjön - lyft alla durkar
    Kontrollera att det inte finns vatten under durkarna eller kölsvin. Se till att det är rent och torrt i kölsvin/motorrum för att snabbt upptäcka läckor.
   12. I sjön - kontrollera tuberna RIB
    Kontrollera att inga läckage eller skador finns på tuberna.
  2. Säkerhetsutrustning
   1. Ankare
    Det finns en rad olika typer av ankare i olika storlekar och för olika bottenförhållanden. Anpassa efter din båts storlek och ankringsdjup. Kontrollera linans/kättingens skick och att schacklar är väl åtdragna och säkrade. Om du har ankarspel av något slag ha för vana att ha slutänden på tampen fastgjord i båten.
   2. Reservankare och drivankare
    Rekommenderas att det finns ombord och är åtkomligt.
   3. Badstege/räddningsstege
    Minst 560 mm under vattenlinjen. Kontrollera att du verkligen klarar av klättra upp och att du kan fälla ner den när du ligger i vattnet.
   4. Linor för bogsering och liknande
    Anpassas efter båtens storlek. Kontrollera att linorna är lätt åtkomliga och inte är trassliga.
   5. Brandfilt
    Kontrollera att den finns i fodralet, är hel och att du vet var den finns när du behöver den.
   6. Brandsläckare
    Kontrollera att manometern står på grönt, slangen är hel, plomberingen är intakt samt datum för senaste kontrollen eller utgångsdatum. Vänd på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Har båten litiumbatterier ombord krävs speciella brandsläckare. Kontrollera ditt försäkringsbolags krav.
   7. Brandsläckare motorrum
    Brand i motorrummet ska kunna släckas utan att luckor öppnas. Kan ordnas genom sprinklersystem eller annat fast släcksystem i motorrummet eller genom ett hål i motorluckan/motorhuven där handbrandsläckarens slang kan stickas in.
   8. Båtshake/bojfångare
    Kontrollera att krok och dylikt sitter fast, extra viktigt med båtshakar i teleskoputförande.
   9. CE-märkning/blå skylten
    Anger bland annat max antal personer ombord, max last och max motorstyrka.
   10. Fendrar
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens storlek).
   11. Flytvästar eller flytplagg
    Ska alltid finnas och användas av samtliga ombord. Flytvästar ska vara CE-märkta. Använd grenband om sådant finns. Serva upplåsbara modeller enligt tillverkarens rekommendation.
   12. Framdrivning i reserv om endast en motor
    Beroende på båtens storlek bör reservmotor (aktersnurra), åror eller paddel finnas ombord. Testa funktionen.
   13. Förtöjningslinor
    Minst 4 st rekommenderas (anpassade för båtens vikt). Ryckdämpare bör finnas, kontrollera skicket på dessa, byt vid behov.
   14. Kastlina/räddningslina
    Kontrollera att den är hel och ser okej ut. OBS En flytande lina, som det ska vara, bryts lätt ned av solljus. Endast ljusskyddad del får sticka ut ur kastpåsen. Träna på att använda linan ibland.
   15. Knapar
    Kontrollera att de sitter fast.
   16. Lanternor
    Kontrollera att de fungerar och är rätt monterade. Läs på om vad som gäller för din båt på transportstyrelsen.se. Får inte blända rorsman, kontrolleras i mörker. Extra glödlampa/ledlampa rekommenderas.
   17. Motorrumsfläkt (om båt med bensindriven inombordsmotor)
    Viktigt för att ventilera ut bensinångor och minska explosionsrisk. Kontrollera att den fungerar. Körs minst 2 minuter före start och alltid vid tankning.
   18. Mantåg, stöttor, pulpit och grabbräcken. Mantågsnät med hänsyn till småbarn och sällskapsdjur
    Kontrollerar infästningar i däck, att vajrar är hela och oskadade samt att mantåg som är öppningsbara går att öppna.
   19. Reservdunk
    Kontrollera att den är lämpligt placerad, surrad och fylld med rätt bränsle.
   20. Säker ombord- och ilandstigning
    Kontrollera att man kan ta sig säkert ombord/iland med tanke på halkskydd, handtag, grabbräcken och att man inte kan skada sig på vassa, utstickande detaljer på båten. Bra skor minskar risken för att halka.
   21. Signalhorn/tuta
    Kontrollera att det fungerar. Finns även handhållna.
   22. Sjökort
    Kontrollera att det är aktuellt för planerad färdväg.
   23. Vattentäta påsar
    Rekommenderas.
   24. Hinkar
    med lina, rekommenderas, bra att ösa med, släcka eld eller för andra uppkomna behov och situationer.
  3. Nödutrustning
   1. Förbandslåda/första hjälpen
    I vattentät påse. Kontrollera innehållet och senaste förbrukningsdatum.
   2. Handstrålkastare/strålkastare
    Kontrollera att de fungerar.
   3. Kniv/lina/mjukt material (för att täta)/vävburen tejp/pluggar i mjukt trä
    För reparationer etc. Liggunderlagsmaterial är användbart för att göra pluggar av. Det är lätt att riva av till lämpliga storlekar utan att använda verktyg. Träpluggar i rätt dimension kan med fördel fästas med snöre intill alla genomföringar, finns då alltid till hands vid nödsituation. Lättillgängliga knivar på strategiska platser som pulpit/pushpit.
   4. Livboj/frälsarkrans
    Med kastlina och ljus. Kontrollera för nedbrytning av solljus.
   5. Livflotte
    Kontrolleras, packas och surras enligt tillverkarens instruktioner.
   6. Mobiltelefon
    Vattenskyddad och helst med GPS. Ladda ned SOS Alarm 112-appen och lägg in viktiga telefonnummer. Observera att 2G- och 3G näten planeras vara helt nedstängda 31 dec 2025.
   7. Nödraketer/handbloss
    Vid färder på områden med dålig mobiltäckning och öppnare vatten. Numera finns även LED nöd-/handbloss. Kontrollera senaste förbrukningsdatum. Utgångna produkter ska återlämnas till återförsäljare.
   8. Nödsändare
    PLB (Personal Locator Beacon), SPOT (Satellite Personal Tracker), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Bra att ha på öppet vatten och områden med dålig mobiltäckning. OBSERVERA att dessa måste vara korrekt registrerade för att fungera.
   9. Reparationssats och luftpump RIB
    (Reparation av svårare skador bör överlämnas till yrkesfolk). Det finns tätningsbricksats för tillfälliga reparationer om ett hål uppstått i någon tub. Det är två kupiga skivor av galvaniserad plåt som dras ihop med en skruv och vingmutter. Brickan tätar revor upp till ca 9 cm längd och hål upp till ca 6 cm i diameter. Vid limningsreparation ska alltid tillverkarens instruktioner följas. En felaktig limning förvärrar skadan.
   10. VHF
    Bra att ha på färder på öppnare vatten. Bärbar, vattenskyddad kan vara ett bra komplement eller reservantenn till fast installerad VHF vid eventuellt mastbrott. Inför varje säsong görs funktionskontroll genom provsändning och handhavandet repeteras.
   11. Märkning av farkoster
    Det är rekommenderas att märka sina farkoster såsom båt, släpjolle och livflotte. Detta för att kunna kontakta ägaren för att kontrollera att inget hänt om farkosten hittas drivande utan person i.
  4. Framdrivning
   1. Avgasslang (vid inombordsmotor)
    Kontrollera att inte vatten kan tränga in bakvägen. Avgasröret ska gå i en krök upp mot däck. Lägre delen av avgasslangen/ljuddämparen ska rymma det vatten som kan stå i systemet när motorn stängts av.
   2. Axeltätning
    Vid inombordsmotor med rak axel. Finns i olika utföranden och fabrikat. Kontrollera täthet, serva enligt tillverkarens rekommendationer.
   3. Verktyg samt brytpinne och tändstift i reserv
    Brytpinne oftast endast mindre utombordare.
   4. Bälgar (motor - drev)
    Kontrollera bälgarna varje år. Kontrollera att slangklämmorna som håller fast bälgen är tillräckligt åtdragna. Byt enligt tillverkarens rekommendationer.
   5. Dödmansgrepp/säkerhetsbrytare
    Om sådan finns. Ska stoppa motorn om rorsman faller överbord. Viktigt att rorsman har den kopplad, t.ex. runt armen. Kontrollera att den fungerar. Reserv bör finnas lätt tillgängligt, så att de som är kvar ombord kan starta motorn om föraren fallit överbord.
   6. Impeller
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov enligt motortillverkarens rekommendation. Ha med en i reserv vid längre turer t.ex. i öppnare farvatten. Träna på att byta innan du behöver göra det (vid inombordsmotor). Lägg reservimpellern mörkt i en tät plastpåse så att gummit inte torkar så snabbt. 
   7. Motor
    Serva motor enligt instruktion från motorleverantören.
   8. Offeranoder
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov. Kan finnas på såväl motor och axel som på roder och skrov i metall. Kan även finnas i inombordsmotors kylsystem.
   9. Olja
    I motor, backslag och drev när tillämpligt. Kontrolleras ofta.
   10. Propeller, propelleraxel
    På land – Kontrollera så att inget glapp finns och att det inte finns sprickor vid infästning av eventuell stödbock. Kontrollera att den bult som propellern är fastsatt med är säkrad och att bladen på foldingpropeller är ordentligt säkrade.
   11. Sjövattenfilter (motorkylning)
    Kontrollera och rengör regelbundet även under båtsäsongen.
  5. Styrinrättning
   1. Hydraulstyrning
    Kontrollera funktion och oljenivå. En extraflaska med hydraulolja är alltid bra att ha med. Undersök om du kan anordna en reservstyrning vid fel på ordinarie system.
   2. Kompass - fast monterad
    Kontrollera när båten ligger stilla att den inte störs när ratten vrids eller av elektronisk utrustning, se särskilt upp med ev. motorer till vindrutetorkare.
   3. Styr- och reglagevajrar som passerar genom motorbrunnen
    Kontrollera att genomföringarna är rimligt vattentäta.
   4. Styrning med vajrar
    Kontrollera att vajrarna är i gott skick och att de inte går i för tvära krökar.
  6. Elinstallation
   1. Avancerad anläggning bör kontrolleras av fackman
   2. Batterier
    Placering avskilt från bränsletank och väl fastsatta, samt placerade så att de inte dränks av måttliga mängder inträngande vatten. Inga lösa föremål som kan kortsluta polerna får finnas i samma utrymme. Kolla eventuell oxid på pooler. Gör rent och smörj in. Det bör alltid finnas åtkomlig huvudströmbrytare så att batterierna kan kopplas bort i händelse av elfel. Har båten litiumbatterier, är det viktigt att skaffa sig god kännedom om aktuell typ och följa tillverkarens rekommendationer. Litium har många fördelar, men skiljer sig mot blybatteriers underhåll, förvaring, laddning samt vid skador eller brand. Speciell laddare och ett BMS (Battery Management System) krävs samt att generator / motor är anpassade. Om batterisystemet bytts från blybatterier till litium ska arbetet ha utförts på ett fackmannamässigt med relevanta regelverk och aktuella standarder. Felaktig hantering eller installation kan skada batterierna. Laddare avsedda för litiumbatterier ska användas.
   3. Elkablar
    Ska vara i mångtrådigt utförande och dimensionerade enligt gällande regler för eldragning i båt.
   4. Säkringar i reserv
  7. Bränsleinstallation
   1. Bränslefilter
    Byt bränslefilter inför varje säsong. Vid upptäckt av beväxning gör ren tanken. Bra att ha med ett i reserv eller omkopplingsbart dubbelt bränslefilter.
   2. Bränsleslangar
    Kontrollera att de är av godkänd kvalitet och i gott skick, dragna med gummigenomföringar för undvikande av nötningsskador.
   3. Bränsletank
    Kontrollera inför varje säsong tankanslutningar, packningar och byt vid behov samt rengör tanken vid behov.
   4. Vattenavskiljare (om sådant finns)
    Kontrollera att det inte finns läckage vid filtret och dess anslutningar samt att de har bytts i enlighet med instruktioner. Tappa ut eventuellt vatten.
  8. Gasolinstallation
   1. Gasolbehållare
    Ska vara placerade stående i ventilerat och dränerat utrymme.
   2. Gasolslangar
    Kontrollera att de är av godkänd kvalitet och i gott skick, dragna med gummigenomföringar för undvikande av nötningsskador. Byt slangar enligt tillverkarens rekommendationer. Gasolanläggningen har ofta packningar som behöver bytas/kontrolleras efter sprickor.
   3. Gasolregulator
    Kontrollera och byt enligt tillverkarens rekommendationer. Ska vara CE-märkt för marint bruk.
   4. Gasvarnare
    Om gasol och/eller värmare finns ombord. Bör varna för gasol och/eller kolmonoxid.
   5. Läckageindikator
    Finns i olika utföranden. Kontrollera funktionen enligt tillverkarens instruktioner.
  9. Toalettinstallation med septitank
   1. Avstängningsventiler toalett och tank
    Kontrollera att de är täta och inte kärvar.
   2. Bordgenomföringar WC
    Skrovgenomföringar med anslutningar för ventiler (= kranar) och slangar. I sjön - kontrollera att det inte finns några tecken på läckage vid skrovgenomföringen och det är helt torrt vid genomföringens flänsmutter, ventilens gängor och slanganslutningar. Ventilen ska motioneras ibland för att inte fastna samt gå lätt att öppna/stänga.
   3. Om vakuumventil finns i systemet
    Kontrollera att den fungerar. (Kallas även antisifon.)