Vattenskoter

Checklistan för dig som kör vattenskoter.

Ladda ner säkerhetskontroll som PDF
 • Kontrollera varje båttur
 • Kontrollera månatligen
 • Kontrollera årligen
  1. Förberedelser
   1. Läs på, förstå och inspektera vattenskotern

    Läs på och förstå säkerhetsinformation i instruktionsboken och säkerhetsdekalerna på vattenskotern. Kontrollera vattenskotern varje gång innan du kör för att upptäcka eventuella problem som kan uppstå när den används. Säkerställ korrekt hantering av vattenskotern.

   2. Bordning av vattenskoter
    För att undvika skador är det viktigt att förare och passagerare läser samt följer tillverkarens instruktioner hur man bordar vattenskotern från en brygga samt i grunt och djupt vatten. Öva gärna! Två personer ska aldrig borda samtidigt. Bordning på djupt vatten och grov sjö kan vara ansträngande. Följ tillverkarens instruktioner av vart man ska greppa tag och på vilka ställen man absolut INTE ska greppa tag när man bordar vattenskotern för att undvika att skada sig. Motorn ska alltid vara avslagen innan bordning och för att förhindra oavsiktlig start ska man ALLTID ta loss kabeln från motorns stoppreglage!
   3. Stuvutrymmen, bordningsplattform och säte

    Se till att handskfacket, ombordstigningsplattformen, instrumentpanelen och sätet är stängda och spärrade.

   4. I sjön - kontrollera instrumentering m.m.

    Kontrollera broms- och backningssytem (t.ex. kallat iBR) och variabelt trimsystem (VTR) då du sjösatt vattenskotern och innan du beger dig ut på en tur. Motorn måste vara avstängd och nödstoppet/dödmansgreppet borttaget från motorns stoppreglage. Starta inte vattenskotern förrän samtliga punkter i listan har kontrollerats och fungerar korrekt. Innan du startar motorn och ger dig iväg rekommenderas att du skakar den bakre delen av vattenskotern uppåt och nedåt för att bli av med sand som kan ha samlats nära driv- och backningssystemen.

  2. Är vattenskotern tät och fri från vatten
   1. På land - skrovets utsida
    Kontrollera att skrovet är fritt från allvarligare skador.
   2. På land - dyvika/bottenplugg/länspluggar (om sådan finns)
    Kontrollera att de(n) sitter fast innan sjösättning. Dyvikan kan vara sliten eller sprucken. Vissa har en packning som bör kontrolleras årligen. Byts vid behov.
   3. Bottenplatta och vattenintag (insugsgaller)

    Kontrollera att det inte finns skador på bottenplattan eller gallret i vattenintaget.

  3. Säkerhetsutrustning
   1. Ankare vattenskoter
    Välj ett gummiöverdraget ankare och se till att det är ordentlig fastspänt i stuvfacket.
   2. Lina - vattenskoter
    För bogsering och förtöjning. Kontrollera att linan är lätt åtkomlig och inte trasslig.
   3. Brandsläckare - vattenskoter
    Rekommenderas att finnas ombord placerad i sin hållare. Använd gummifästremmarna för att korrekt spänna fast brandsläckaren. Kontrollera att manometern står på grönt, slangen är hel, plomberingen är intakt samt datum för senaste kontrollen eller utgångsdatum. Det kan det vara bra att vända på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren
   4. Flytväst - vattenskoter
    Ska alltid finnas och användas av samtliga ombord. Flytvästar ska vara CE-märkta. Använd grenband om sådant finns. Det finns särskilda västar för vattensport som sitter kvar på kroppen även vid fall i höga fart.
   5. Kapsejsad vattenskoter och kapsejsningsdekal
    Viktigt att både förare och passagerare läser samt följer tillverkarens instruktioner och kapsejsningsdekalen i aktern. Kapsejsar man vänder sig vattenskotern inte tillbaka automatiskt.  Dekalen på aktern (som är upp och ner för att kunna läsas när vattenskotern har vält) anger instruktionerna på hur man ska gå till väga samt åt vilket håll den ska vändas på rätt köl igen.  Rör inte bottenplattan när den tappat kontakten med vattnet då den kan vara mycket het och ge brännskador. Motorn ska alltid vara avslagen och för att förhindra oavsiktlig start ska man ALLTID ta loss kabeln från motorns stoppreglage innan den ska vändas på rätt köl!
   6. Kläder vattenskoter - åk inte utan rätt klädsel!
    Vattenskoteråkare ska bära välsittande CE-märkt flytväst som håller för fall över bord i hög  fart. Dessutom behövs skyddande kläder. Vanlig badklädsel eller cykelshorts ger inte tillräckligt skydd mot vatten som med stor kraft kan tränga in i kroppsöppningar (gäller såväl män som kvinnor) vid baklängesfall i fart. Åkande som inte använt rätt klädsel har fått allvarliga anala, vaginala och invärtes skador som medfört bestående mennär de fallit av och hamnat i vattenstrålen.
    Även hjälm, skor, handskar och skyddsglasögon rekommenderas.
   7. Lanternor - vattenskoter
    Vattenskoter är normalt inte utrustade med lanternor och ej avsedda att köras i mörker. Om lanternor ändå finns, kontrollera att de fungerar och är rätt monterade. Läs på om vad som gäller för lanternor på transportstyrelsen.se. Får inte blända rorsman, kontrolleras i mörker. Extra glödlampa/ledlampa rekommenderas.
   8. Sjökort
    Kontrollera att det är aktuellt för planerad färdväg.
   9. Tillbehör - eftermontering
    Kontrollera med återförsäljaren vid montering av tillbehör då dessa kan påverka köregenskaperna samt bordningen.
   10. Vattentäta påsar
    Rekommenderas.
  4. Nödutrustning
   1. Förbandslåda/första hjälpen
    I vattentät påse. Kontrollera innehållet och senaste förbrukningsdatum.
   2. Handbloss
    Vid färder på områden med dålig mobiltäckning och öppnare vatten. Kontrollera senaste förbrukningsdatum.
   3. Handstrålkastare/pannlampa
    Vid färder i mörker. Kontrollera att de fungerar.
   4. Mobiltelefon
    Vattenskyddad och helst med GPS. Ladda ned SOS Alarm 112-appen och lägg in viktiga telefonnummer. Observera att 2G- och 3G näten planeras vara helt nedstängda 31 dec 2025.
   5. Nödsändare
    PLB (Personal Locator Beacon), SPOT (Satellite Personal Tracker), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Bra att ha på öppet vatten och områden med dålig mobiltäckning. OBSERVERA att dessa måste vara korrekt registrerade för att fungera.
   6. Säkerhetssats

    Medföljer ofta vattenskotern som ny, innehåller t.ex. verktyg. Rekommenderas att den finns ombord, placerad i sin hållare, korrekt fastspänd i förvaringslåda.

   7. VHF bärbar
    Bra att ha på färder på öppnare vatten. Bärbar och vattenskyddad. Inför varje säsong görs funktionskontroll genom provsändning och handhavandet repeteras.
  5. Framdrivning
   1. Dödmansgrepp/säkerhetsbrytare
    Om sådan finns. Ska stoppa motorn om rorsman faller överbord. Viktigt att rorsman har den kopplad, t.ex. runt armen. Kontrollera att den fungerar. Reserv bör finnas lätt tillgängligt, så att de som är kvar ombord kan starta motorn om föraren fallit överbord.
   2. Impeller
    Kontrollera inför varje säsong och byt vid behov enligt motortillverkarens rekommendation. Ha med en i reserv vid längre turer t.ex. i öppnare farvatten. Träna på att byta innan du behöver göra det (vid inombordsmotor). Lägg reservimpellern mörkt i en tät plastpåse så att gummit inte torkar så snabbt. 
   3. Jetpumpens vattenintag (insugsgaller)

    Nödstoppslinan måste alltid tas bort från motorns stoppreglage innan insugsgallret inspekteras. Avlägsna sjögräs, snäckskal, skräp eller annat som kan hindra vattenflödet och skada drivenheten. Rengör efter behov.

   4. Kylvätska nivå

    Kontrollera/fyll på. Kontrollera ev. kylvätskeläckage på motorn, i slaget och från bottenplattan.

   5. Motor
    Serva motor enligt instruktion från motorleverantören.
   6. Offeranoder vattenskoter
    Kontrollera flera gånger per säsong och byt vid behov. Kan finnas på såväl motor som metalldelar på skrov och jetaggregat. Kan även finnas i motorns kylsystem.
   7. Olja vattenskoter
    Vid fyrtaktsmotor, kontrollera ofta.
  6. Bränsleinstallation
   1. Bränsle och bränslesystem

    Fyll inte på för mycket bränsle. Undvik bränslespill (torka genast upp utspillt bränsle). Kontrollera och säkerställ att det inte finns läckage eller bensinångor i motorrummet. Slå inte på strömmen eller starta vattenskotern om bensin eller lukt av bensinångor påträffas. Följ anvisningarna vid påfyllning av bränsle mycket noga!

  7. Styrinrättning
   1. Styrning med vajrar
    Kontrollera att vajrarna är i gott skick och att de inte går i för tvära krökar.
  8. Elinstallation
   1. Batteri
    Ska vara väl fastsatt samt. Inga lösa föremål som kan kortsluta polerna får finnas i samma utrymme. Kolla eventuell oxid på pooler. Gör rent och smörj in.