Hallå där, båtägare & båtklubbar!

Välkommen till Svenska Båtunionens hemsida. På dessa sidor vill vi hjälpa dig som är båtägare, båtklubbs- och båtförbundsfunktionär med saker som rör båtliv och klubbverksamhet. Tipsa oss gärna om det är något du saknar och anser ska vara med.

Vilka är vi


Svenska Båtunionen  är landets största båtorganisation med ca. 170 000 medlemmar i ca. 900 båtklubbar över hela landet.

Svenska Båtunionen är en  medlemsorganisation med 24 medlemsförbund med verksamhet i hela Sverige. Båtförbunden är regionala och har i sin tur anslutit ca 900 båtklubbar. Dessutom ingår de rikstäckande klubbarna Kungliga Motorbåtsklubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis).

Svenska Båtunionen är den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i alla frågor som rör det svenska båtlivet. SBU värnar om båtägarens trygghet och säkerhet både på sjön och i hamn samt arbetar aktivt för att påverkan på den marina miljön ska vara minimal.

Vårt syfte


Svenska Båtunionen ska

  • vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör svenskt båtliv
  • bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
  • säkerställa den marina infrastrukturen och övriga resurser för fritidsbåtbruk
  • verka för ett gott sjömanskap
  • ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta
  • främja demokrati, intergration och stödja ideellt arbete.