Svenska Båtunionen har lämnat svar på förslag till ändrade havsplaner

2023-12-14
Havs och vattenmyndigheten har tagit fram ett nytt förslag till ändrade havsplaner för resursutnyttjande på och under vattenytan i nom det svenska havsområdena.
Utredningen och tillhörande konsekvensutredning har en tyngdpunkt mot havsbaserad vindkraft och pekar ut områden som anses lämpliga för etablering.
Svenska Båtunionen tillsammans med övriga båtlivsorganisationer är kritiska till att förslaget och att dess konsekvensutredning inte har utrett hur havsbaserad vindkraft påverkar fritidsbåtslivets färdvägar och om etableringen av vindkraft kan påverka sjösäkerheten negativt.

Segelbåtar i en naturhamn

Båtlivsorganisatuonerna, Sweboat, Svenska Seglar förbundet, Svenska Kryssarklubben, Riksföreningen Gästhamnar Sverige och Svenska Båtunionen har lämnat in våra synpunkter. I korthet anser vi

Båtlivsorganisationerna anser:

Läs yttrandet här.