Nya regler för båtklubbar – avfallshanteringsplan godkänd av kommunen krävs från och med 2023

2023-06-29
Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket noga och tagit fram en handledning och en mall för hur man upprättar en avfallshanteringsplan.

Bakgrunden till det nya regelverket är implementeringen av ett EU-direktiv som syftar till att förbättra mottagandet av avfall och minska det marina skräpet. De huvudsakliga ändringarna jämfört med tidigare är följande:

En mer ingående text om det nya regelverket, vad en avfallshanteringsplan ska innehålla och vad en båtklubb bör göra redan nu finns här!

Vi kommer att hålla 3 webbinarier där vi går igenom regelverket samt ger råd hur inventering av hamnen och hur avfallshanteringsplanen kan formuleras.

Datum för webbinarierna är 29 och 30 augusti samt 6 september kl. 19.oo
Anmäl dig till webbinariet här.