Ny BAS-support organisation från och med 1 januari 2024

2023-11-30
Från och med årskiftet kommer den nya BAS-support och utbildningsorgansiationen vara på plats.
Supportens tillgänglighet ökar, utbildningsutbudet ökar och möjligheten till båtklubbsanpassat stöd blir bättre.
För att minska Svenska Båtunionens kostnader för att avhjälpa stora fel i båtklubbarnas system, BAS-K som orsakats av klubbens egna funktionärer kommer Svenska Båtunionen att börja att debitera för felavhjälpande som inte går att lösa inom ramen för den vanliga supporten.

Som tidigare har berättats i Båtliv och i våra nyhetsbrev har vi arbetat med en omorganisation av vår BAS support. Den nya organisationen träder i kraft 1 januari

Omorganisationen görs för att utöka och kvalitetssäkra supporten av vårt gemensamma medlemssystem.

För frågor gällande den nya BAS-support- och utbildningsorganisationen kontakta IT-ansvarig Patrik Lindqvist. Se kontaktuppgifter här.