Webinar – Rorsmansmärket

Startdatum: 20240429

Peter Karlsson Svenska Båtunionen, håller ett webinarium om Rorsmansmärket. Det vänder sig till funktionärer i en båtklubb som ska genomföra aktiviteten som handledare.