Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens 2021

2021-10-28
Svenska Båtunionen arrangerade tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet årets nationella båtmiljökonferens – Framtidens hållbara båtliv 2021!

Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.

För att säkerställa en framtid där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand behövs nya lösningar och åtgärder som vilar på väl underbyggda beslut och en gemensam förståelse.

Konferensen var en mötesplats mellan teori och praktik som samlade forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer som under två dagar möttes och diskuterade problemformuleringar, idéer och lösningar. Programmet innehöll en bred palett av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner kring hållbart båtliv med målet att skapa en större förståelse för olika perspektiv och ett utökat nätverk.

Konferensen ägde rum på Marstrands Havshotell 26-27 oktober 2021. Samarbetspartners till konferensen var Sweboat, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Svenska Båtunionen representerades av Unionsstyrelsen och Miljökommittén.

Länk till Program och presentationer från konferensen.

Frågor om konferensen?
Kontakta Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhetsfrågor på Svenska Båtunionen, eller Miljökommittén.


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.