Webinar – Kommunikation i BAS

Startdatum: 20240417

Start kl 19.
Ett starkt ändamål med ett medlemsregister är att kunna kommunicera med medlemmarna. Här visar vi hur BAS kan användas för kommunikation.

Ett starkt ändamål med ett medlemsregister är att kunna kommunicera med medlemmarna. Här visar vi hur BAS kan användas för kommunikation.

Läs mer om BAS här

Anslut till Zoomötet här