Möte i European Boating Association

Startdatum: 20231006

Möte i European Boating Association. Mötet genomförs i Hamburg, Tyskland.

European Boating Association, EBA  är samverkansorgan för de Europeiska båtlivsorganisationerna. Läs mer om EBA här.