Båtriksdagen 2019

Publicerad: 2018-12-10

Nu börjar vi lägga ut information om Båtriksdagen 2019 i Linköping.

2018-12-10 Skickas inbjudan med översiktlig agenda samt medföljarprogram ut till alla förbund, valberedning, revisorer, mfl. Vi lägger fortlöpande upp information, motioner och nomineringar under fliken dokument/båtriksdag/båtriksdag 2019.

Samtliga handlingar inför Båtriksdagen 2019 skickas ut och läggs upp under denna flik 2019-03-05.

Du hittar handlingar här

Information om Valnämndens arbete finns här.

Förteckning över inkomna motioner finns här