Nya Handbok för fritidsbåtshamnar presenterades på Unionsrådet

2022-11-21
Helgen 19-20 november ägde Svenska Båtunionens årliga Unionsråd rum, där ny Handbok för fritidsbåtshamnar presenterades.

Bergshamra båtklubb, tjejer fixar med en segelbåt, i bakgrunden mindre motorbåtar längs en flytbrygga.

På Unionsrådet samlas representanter för båtförbunden för att ta del av varandras erfarenheter och föra dialog med Unionsstyrelsen kring den fortsatta verksamheten inom unionen. I år kom mycket av programmet att handla om vad olika båtförbund genomfört för projekt under senare tid liksom om de projekt som kommittéerna och Unionsstyrelsen drivit, samt hur vi kan sprida dem bättre i organisationen.

Bland de olika projekten fanns bland annat den reviderade, fjärde upplagan, av Handbok för fritidsbåtshamnar. Nya Handbok för fritidsbåtshamnar presenterades för båtförbunden på lördagen och släpptes samtidigt på Svenska Båtunionens webbplats under Hamn och varv.

Presentationer och information från Unionsrådet finns här.

Bild: Bergshamra båtklubb, foto Roland Brinkenberg.