Svenska Båtunionens ordförandekonferens

Publicerad: 2020-02-10

Inbjudan till ordförandekonferens i Svenska Båtunionen

Unionstyrelsen väljer i år att återuppväcka den ordförandekonferens som tidigare fanns inför Båtriksdagen och där det gavs tillfälle att tillsammans med förbundens ordföranden diskutera viktiga frågor.

Vi bjuder därför in ordförande (eller en utsedd representant) i samtliga båtförbund och de två rikstäckande klubbarna (KMK, Navis) till samrådsmöte inför verksamhetsåret 2020 samt för att diskutera verksamhetens inriktning för de kommande fem åren.

Frågor som kommer att behandlas på mötet är budgeten 2020-2021, verksamheten 2020-2025, medlemsavgifter och andra intäkter, överlikviditet och placeringspolicy.

Tid: 1 mars 2020 kl 10.00 – 16.30

Plats: Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6, Stockholm.

Resa/övernattning: Svenska Båtunionen ersätter resa (billigaste färdsätt) fram och åter över dagen. För de som i enlighet med resereglementet inte kan resa fram och åter över dagen ersätts även redovisade kostnader för övernattning upp till 1400 kr. Obs: Deltagare som behöver övernattning bokar ev. boende själv. Se t.ex.: www.hotels.com

Anmälan: Vi behöver din anmälan till senast 21 februari 2020. Du anmäler dig här

Handlingar: Handlingar kommer att skickas ut 14 dagar innan mötet.

Frågor: För eventuella frågor och funderingar kontakta ordförande Christer Eriksson, christer.eriksson@batunionen.se, 0705-177 838, eller skattmästare Lasse Carlsson, lasse.carlsson@batunionen.se, 073-0211144