Webbinar: Medlemshantering i BAS-K

Startdatum: 20231025

BAS är Svenska Båtunionens medlemssystem som tillhandahålls för alla båtklubbar anslutna till ett regionalt båtförbund.

Onsdag kl 19 – ca 20

Webbinariet vänder sig till alla som har hand om klubbens medlemsregister. Vi visar hur man hanterar medlemsregistret rent praktiskt. Söker personer, gör urval med flera personer i och sparar dessa urval, hanterar grupper, tar ut data som rapporter m.m.

Gå till webinaret med denna länk

Anmäl dig här

Läs mer om BAS här.