Utbildning BAS-K, Stockholm

Startdatum: 20170522

Grundutbildning BAS-K kl 18-ca21 hos Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6, Stockholm. Fulltecknad


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.