Utbildning BAS-K Registrera betalningar och annan reskontrahantering

Startdatum: 20230314

kl. 19
Vi går igenom hur man jobbar med reskontra och betalningsregistrering i BAS-K

Vi går igenom hur man jobbar med reskontra och betalningsregistrering i BAS-K

Logga in på mötet i Zoom här.

Föranmäl dig här.