Utbildning BAS-K Medlemsurval, rapporter och kommunikation

Startdatum: 20221214

18.00 - 19.30

Logga in på mötet i Zoom här.

Föranmäl dig gärna här.

Utbildningen kan komma att spelas in och läggas upp på Svenska Båtunionens Youtubekanal.