Unionsrådet 2023

Startdatum: 20231118

Unionsrådet 2023

Unionsrådet 2023 genomförs på Skåvsjöholm utanför Stockholm och samlar representanter från Svenska Båtunionens regionala båtförbund, Kungliga Motorbåtsklubben och Navigationssällskapet. Läs mer om Unionsrådet här.