Unionsråd

Startdatum: 20181117

Välkommen till Unionsrådet 2018
Årets Unionsråd sker för tredje gången på vackra Djurönäset i Stockholms skärgård och
inleds lördagen 17 November kl. 14.00 och avslutas söndagen 18 november kl. 14.30.

Välkommen till Unionsrådet 2018
Årets Unionsråd sker för tredje gången på vackra Djurönäset i Stockholms skärgård och
inleds lördagen 17 November kl. 14.00 och avslutas söndagen 18 november kl. 14.30.
Transferbuss går från Cityterminalen vid Stockholms C lördag kl 12.00 och åter söndag kl.
15.00 (ankomst Stockholms C, cirka kl. 15.50).

Viktiga datum
10 september Sista anmälningsdag till Unionsrådet
13 september Utskick med anmälda deltagare till alla förbund
18 oktober Utskick och publicering av handlingar till Unionsrådet på SBUs hemsida.

Anmälan görs senast 10 september här https://goo.gl/forms/asGmU9CojFzrLxVI3