Sista dag för mottagnde av motioner till Båtriksdagen 2019

Startdatum: 20190115

Sista dag för mottagande av motioner  från de regionala förbunden, Navigationssällskapet och Kungliga Motorbåtsklubben till Båtriksdagen 2019 .

Sista dag för mottagande av motioner  från de regionala förbunden, Navigationssällskapet och Kungliga Motorbåtsklubben till Båtriksdagen 2019 .

Motioner bör skickas via e-post till registrator@batunionen.se alternativt med post till Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 11521 Stockholm.

Motioner som skickas med post måste vara kansliet tillhanda senast 2019-01-15.