Ordförandekonferensen 2023

Startdatum: 20230219

Konferensen samlar ordföranden i Svenska Båtunionens regionala båtförbund, Kungliga Motorbåtsklubben samt Navigationssällskapet.