Nordiska Båtrådets årsmöte

Nordiska Båtrådets årsmöte sker i Köpenhamn.

19 Sep - 21 Sep 2019