Miljökonferens 2022

Startdatum: 20220217

Varmt välkommen till Svenska Båtunionens Miljökonferens 2022!

För andra året i rad kommer miljökonferensen att hållas digitalt i mötesverktyget Zoom, där deltagarna under drygt två timmar får möjligheten att förkovra sig i aktuella miljöfrågor som rör båtlivet. Årets konferens kommer lägga stor vikt på hållbara drivmedel, färgindustrins framtidsvisioner och den juridiska komplexiteten bakom markföroreningar på uppställningsplatser.

Deltagande på årets miljökonferens är kostnadsfritt och det kommer finnas gott om utrymme för frågor och diskussion.

För mer information och program hittar du här. 

Klicka på denna länk för att ansluta till mötet!

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se