Grundutbildning BAS-K på Lidingö, Stockholm

Startdatum: 20161116

Grundutbildning BAS-K kl 18-ca 21. Arrangerad tillsammans med Lidingö Båtklubb på Klubbvägen 1, Lidingö.

Anmäl dig via denna länk https://goo.gl/forms/HHw6D69uNzHpUdqs2