Fördjupningsutbildning BAS-K

Startdatum: 20180301

SBU kansli, af Pontins väg 6, Djurgården Stockholm, kl 18 – ca 21

Anmäl dig här https://goo.gl/forms/0CMyhBjBGhbvsoZY2