BAS-K Grundutbildning

Startdatum: 20171024

Grundutbildning i Svenska Båtunionens ”båtklubbsprogram” BAS-K. Kl 18:00 – ca 21:00 – Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6 115 21 Stockholm

Anmäl dig här https://goo.gl/forms/QfiialGjHW4sPWH22


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.