BAS-K grundlig systemgenomgång (online)

Startdatum: 20200507

FULLBOKAD
Klockan 18 - 21:30 Grundutbildning med introduktion till hela BAS-K

Vi erbjuder nu utbildning på distans som videomöte. Det är en grundutbildning med introduktion till hela BAS-K. Vi går igenom systemet och visar hur det kan användas, med exempel från verkliga fall. Videomötet har vi i Zoom.

Du deltar genom att använda en länk som du får inför mötet. När du skall ansluta till Zoommötet kommer du att tillfrågas om att installera appen för Zoom. Om du använder en dator med någon av de vanliga webbläsarna så behöver du inte installera något, men du har mer funktionalitet om du installerar appen. Använder du någon mobil enhet, IOS eller Android, måste du installera en app för Zoom.

Tänk på att mycket presenteras i bild vilket gör att skärmstorleken är väsentlig. Använder du mobiltelefon måste du kunna visa bild på extern större skärm. Ljudet är också viktigt. Om du deltar enskilt i mötet – använd helst headset. Om ni är fler på samma anslutning (i gemensam lokal) ska ni helst använda en för ändamålet avsedd bordstelefon – både högtalare och mikrofon. I alla fall ska ni använda högtalare och mikrofon i samma enhet för att undvika rundgång och eko.

FULLBOKAD