Vad gjorde Svenska Båtunionen 2022?

2023-02-23
Svenska Båtunionen är en av världens största båtorganisationer och nu är Verksamhetsberättelsen för 2022 publicerad.

Pandemin tog äntligen slut och Svenska Båtunionen har jobbat vidare med både digitala och fysiska event. Vattenskoterutredningen och Sjökortslyftet är två frågor vi har arbetat mycket med. Revisionen av Handbok för fritidsbåtshamnar blev färdig och vi var tillsammans med Sweboat och Riksföreningen Gästhamnar Sverige på Gotland under Almedalsveckan. Om det här och mycket mer går att läsa i vår Verksamhetsberättelse.

Läs Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse här.