Protokollet från Båtriksdagen 2022 i Karlstad är publicerat

2022-05-04
Kursen är nu utlagd

På Båtriksdagen i Karlstad 26–27 mars fattades beslut om de kommande årens verksamheter, avgifter samt motioner och propositioner.

Båtriksdagen valde om sittande styrelse, godkände 2021 års verksamhet och förvaltning samt gick på styrelsens förslag och beslutade om en avgiftshöjning med 13 kronor per båtklubbsmedlem och år från och med 2023. Det är den första avgiftshöjningen på nio år.

Ett annat viktigt beslut på Båtriksdagen var att Unionsstyrelen fick i uppdrag att göra en organisationsöversyn. Utredningens syfte är att se över Unionens uppdrag, organisation, verksamhet och finansiering. I år deltog 80 delegater och tillsammans med styrelse, valberedning och kansli var det cirka 110 personer närvarande.

Protokollet finns nu att läsa eller ladda ned i vårt dokumentarkiv.


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.